SANUKI SHISEI

SANUKI UDON SIMMERED 讃岐煮込みうどん 300g

£2.88

SANUKI SHISEI

SANUKI UDON SIMMERED 讃岐煮込みうどん 300g

SANUKI UDON SIMMERED  讃岐煮込みうどん  300g

£2.88

Sold out

Customer Reviews